Muziekevenementen, poppodia en het ministerie van VWS starten bewustwordingscampagne

ilovemyearsStaatssecretaris Van Rijn van VWS heeft afgelopen weekend tijdens het Amsterdam Music Festival in de Amsterdam ArenA het startschot gegeven voor de campagne I Love My Ears. I Love My Ears is een campagne voor het voorkomen van gehoorschade bij bezoekers van concerten en festivals. De organisatoren van muziekevenementen en de poppodia geven vanaf nu via hun brancheverenigingen VVEM en VNPF uitvoering aan deze campagne en JazzZine steunt deze campagne natuurlijk van harte.

Samen met het Ministerie van VWS wordt al langer gewerkt aan het minimaliseren van het risico op gehoorschade bij bezoekers van concerten en festivals. Er is een aantal concrete maatregelen afgesproken over geluidslimitering (van 103 dB), geluidsmeting en de verkrijgbaarheid van (persoonlijke) gehoorbescherming.

Bij deze afspraken hoort ook een uitgebreide bewustwordingscampagne richting publiek en werknemers in de live branche.

Muzieklocaties worden uitgerust met een tool kit waarmee ze op verschillende manieren met bezoekers kunnen communiceren. De campagne bestaat uit tips en aanbevelingen die er voor zorgen dat bezoekers van de bij de VVEM en VNPF aangesloten muzieklocaties op een voor het gehoor veilige manier van muziek kunnen genieten.